Hållbarhet

CSR OCH HÅLLBARHET Corporate Social Responsibility (CSR) innebär företagets ansvarstagande i samhället, både med hänsyn till människa och miljö. Det omfattar exempelvis vårt arbete med att förbättra arbetsvillkor i produktionsländer, effektivisera transport och logistik samt använda material som är ekologiska eller miljömärkta. Målsättningen är att minska vår negativa påverkan och maximera vår positiva effekt. Därför arbetar vi aktivt med att integrera hållbarhetsfrågorna i koncernens kärnverksamhet. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med miljö och etik i vår Hållbarhetsfolder. Där har vi samlat all information om viktiga aktiviteter, samarbeten och målsättningar inför framtiden.

” Vi strävar konstant efter att arbeta för en hållbar utveckling som maximerar vårt bidrag till globalt överrenskomna mål för hållbar utveckling...” - Torsten Jansson VD och Koncernchef Newwave Group AB, ur Hållbarhetsredovisning 2019

 

New Wave Group har en vision om hållbar tillväxt där affärslösningar inte bara är ekonomiskt gynsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Vi arbetar för hållbar utveckling som:

Maximerar vårt bidrag till globalt överenskomna mål för hållbar utveckling
Skapar långsiktigt värde för bolaget
Tar hänsyn till intressenternas förväntningar

 


ANNUAL REPORT AND SUSTAINABILITY REPORT 2020 NEW WAVE GROUP AB
Press release, April 14, 2021
New Wave Group AB today published the Annual Report and Sustainability Report for 2020 on www.nwg.se.

Annual Report 2020
Net sales amounted to SEK 6,098.8 million, which was 12% (10% excluding currency change) lower compared to the previous year. The lower net sales were related to the COVID-19 crisis that hit us with full force in March and several of our companies were hit very hard. All regions were negatively affected and several of our companies were closed down in different periods during the spring. Both sales channels decreased in comparison with prior year.

“2020 was one of the most turbulent years we have been through and the reason was of course the COVID-19 pandemic.
However, I am very proud and happy about how we managed to handle it and actually achieved the best result ever.”
- Torsten Jansson

Sustainability Report 2020 - Highlights
The corona pandemic accelerated a digital transformation; there were more digital meetings, less business trips and a decrease of printed sales material. A significant increase was seen in the amount of products with sustainability attributes. Several initiatives were made in the subsidiaries for reuse of cartons and reduction of unnecessary plastics.

“With hopefulness I look forward to 2021 and the development of our sustainability work.
In the long run, I’m more convinced than ever that we will succeed in adjusting instead of canceling.”
- Torsten Jansson

To read the full reports, head over to the website via the link below.