Showroom

Vi har vårt showroom i Stockholm. Där har vi en stor permanent utställning som vi tillsammans kan använda vid kundträffar och möten, för demonstration av vårt sortiment och liknande.

Kontakta din säljare för mer information och bokning.

Barnhusgatan 16
111 23 Stockholm